Firmamız hakkında kısa bilgi.Site tasarımı ve yazılımını yaptığımız firmalar arasında Anadolu Ajansı, Pakpen, T.C. Çalışma Bakanlığı ....

İletişim Bilgileri

Demans

Demans
Düzenli, planlı ve programlı bir hayat

Alzheimer, bellek bozukluğu ile başlayan, mental işlevlerin yerine getirilememesi ve kişilik değişiklikleri ile ilerleyen ve son evresinde hastaların sözel ve motor becerilerini bütünüyle kaybetmiş tam bağımlı bireyler haline gelmelerine sebep olan bir hastalıktır.

Hastalık ilerledikçe hastanın evde bakılması daha da güçleşebilir. Alzheimer ve demans hastasının bakımı 24 saatlik bir efor ve profesyonel bir eğitim gerektirir. Demanslı yaşlının bakıma muhtaçlığı arttıkça ilaçlarını düzenli olarak alamaması ve unutması, yemek yemeyi unutması, kişisel ve öz bakımı aile için bazen imkansız olmaktadır. Bu durum yalnızca yaşlıların yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle kalmayıp, ailenin de günlük yaşantılarını olumsuz etkilemekte ve bu kişilerin tükenmişliğine neden olmaktadır.

Neden kurum bakımı;
• Düzenli, planlı ve programlı bir hayat
• Düzenli sağlık takibi
• Düzenli ilaç takibi
• Düzenli bakım kontrolü
• Fiziki açıdan güvenli bir ortam
• Yaşam kalitesinin yükseltilmesi
• Düzenli aktiviteler
• Psiko-sosyal değişim ve gelişimlerinin takibi

Alzheimer ve Demans Hastasının 24 Saat Boyunca Evde Olmasının Sağlıklı Bireyler Üzerine Etkisi
Hastalığın semptomları ile başa çıkmak oldukça zor ve her gün baştan aynı sorunlarla uğraşmak yıpratıcıdır. Bu süreçte depresyon ve anksiyete yaşanması olasıdır. Kızgınlık hissedebilir, öfke patlamaları yaşayabilir, sonrasında suçluluk duyabilirsiniz. Evde bakıma muhtaç bir hastanın olması tüm düzenlemelerin baştan yapılmasını gerekli kılabilir.
Birlikte uzun yıllar yaşadığınız bireyin sizi hatırlamaması, günlük yaşam becerilerini kaybetmesi, öz bakımını yapamaması ve sonunda tamamen bakım hastası olması kolay kabullenilecek bir durum değildir. Alzheimer tıbbi boyutunun dışında psiko-sosyal boyutuyla  da önemli bir hastalıktır. Daha ziyade hasta yakınları ciddi sorunlar yaşamakta ve bu sorunlarla baş edememektedirler.
Bu sorunlar Croog ve arkadaşlarına göre;
• Baş etme güçlüğü
• Kaygı ( Bu kaygı; nasıl bakarım, nasıl davranmalıyım, çocuklarımın bu durumdan
etkilenmesini nasıl engellerim, akademik başarıları düşer mi, ben de ilerde Alzheimer
olur muyum vb.)
• Stres
• Umutsuzluk
• Çaresizlik
• Eve bağımlı hale gelme
• Depresyon

Sayfamızı Paylaşın